Cefndir

Penpont House

Artistiaid Penpont

Trefnwyd Stad yr Ystad - State of the Estate gan Artistiaid Penpont gyda’r nod o ddarparu llwyfan i artistiaid arddangos gwaith mewn ymateb i Benpont, ei gerddi a’i hamgylchedd, yn ogystal â gwneud y celfyddydau’n fwy hygyrch i oedolion a phlant.

Yn 2007, trefnodd Artistiaid Penpont Parclife, arddangosfa o waith gan bedwar artist ar ddeg.

Penpont

Penpont yw un o’r tai coethaf ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bu’n gartref i deulu Williams ers ei adeiladu gyntaf ym 1666 ac mae’n parhau yn yr un teulu heddiw. Symudodd Gavin a Davina Hogg i mewn 16 mlynedd yn ôl a dechrau tasg fawr o adfer ac atgyweirio.

Mae tŷ Penpont yn ganolbwynt ystâd wledig weithiol ac mae grŵp rhyfeddol o adeiladau o’i gwmpas. Mae’r tŷ a’r tai allan yn adeiladau Gradd 1 rhestredig ac mae grantiau CADW wedi cynorthwyo rhaglen adfer uchelgeisiol; y diweddaraf fu trawsnewid y Stablau.

O amgylch y tŷ mae tir helaeth, sy’n cynnwys gerddi muriog Fictoraidd sy’n cynhyrchu blodau a llysiau organig i siop fferm Penpont.

Yn 2005 gosododd Ystâd Penpont foeler naddion pren biomas, sy’n cyflenwi dŵr poeth i holl adeiladau craidd yr ystâd. Daw’r coed o goetiroedd yr ystâd.