Celf o Gwmpas

Mono Print of Leaves

Mae cyfranogwyr Celf o Gwmpas wedi creu cyfres o brintiau gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a gasglwyd wrth fynd am dro o amgylch gerddi a thir Penpont. Gwnaethpwyd y printiau mewn gweithdai gyda’r artist Morag Colquhoun gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Ymhlith y cyfranogwyr mae:

Beth Broad / Gareth Bain / Steve Basey / Wendy Chow / Martin Crocker / Lydia Cole / Paul Davies / Jamie Hampton / Derek Havard / Robin Jones / Sally Kiernan / Rebecca Morgan / Christabel OHearlihy / Edward Slaney / Kim Squires / Lee Tell / Delyth Thomas / Tim Younger.

 

Mae Celf o Gwmpas yn hyrwyddo ac yn darparu profiadau celfyddydau o ansawdd uchel i oedolion ag anawsterau dysgu yn bennaf, gan greu gwaith celf newydd yng nghymunedau Powys. Mae’n gwneud hyn drwy gomisiynu prosiectau, rhai ohonynt yn integredig a rhai fel arall, a thrwy hwyluso mynediad i ddigwyddiadau celfyddydau prif ffrwd.

www.celfogwmpas.co.uk