Arddangosfa

Ar agor: 9.30yb – 5.30yp
Mynediad: £4; plant am ddim
Lluniaeth ar gael

Penpont ger Aberhonddhu, Powys
Cymru LD3 8EU
Ffon: 01874 636202
E-bost:penpont@btconnect.com

11 – 18 Hydref 2009

Yn draddodiadol, roedd ystadau gwaith fel Penpont wrth wraidd y bywyd gwledig ond aethant â’u pen iddynt yn ystod yr 20fed ganrif oherwydd ffactorau economaidd-gymdeithasol. Tua dechrau’r 21ain ganrif, mae Penpont yn ymdrechu yn ei mentrau cyfredol i gynnal a datblygu perthynas greadigol a chadarnhaol â’i hardal yn erbyn cefndir o ansicrwydd economaidd ac amgylcheddol. A yw dechrau’r 21ain ganrif yn drobwynt i Benpont fel microcosm o fywyd gwledig a chymdeithas ehangach? Pa berthnasoedd rhwng y traddodiadol a’r technolegol sy’n dod i’r amlwg ac sydd eto i ddod i’r amlwg? Pa ddeialogau, perthnasoedd a phrosesau y gallai ymatebion artistiaid eu datgelu a’u datblygu?

Ar gyfer Stad yr Ystad – State of the Estate, mae pedwar artist ar bymtheg wedi creu gwaith gwreiddiol mewn ymateb i’r lleoliad a’r themâu hyn. Yn ystod yr arddangosfa, mae’r gwaith celf wedi’i osod drwy’r prif dŷ a’r gerddi i gyd ac yn y stablau a drawsnewidiwyd yn ddiweddar. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith gan gyfranogwyr Celf o Gwmpas.