Gwybodaeth

Sut i ddod o hyd i ni

Mae Penpont tua 4 milltir i’r gorllewin o Aberhonddu a thua hanner ffordd rhwng Aberhonddu a Phontsenni ar yr A40 tuag at Lanymddyfri.

Mae yna ddau lwybr bws o Aberhonddu sy’n gwasanaethu Penpont os byddwch yn gofyn am stopio. Mae gwasanaeth G14 (Aberhonddu-Llanymddyfri) a X63 (Aberhonddu-Abertawe) yn ymadael o Gyfnewidfa Aberhonddu. Am wybodaeth fanylach ac i drefnu siwrnai gan ddefnyddio gwasanaethau bws a thrên ewch i www.traveline-cymru.info

Mynediad

Cysylltwch â ni os oes gennych anghenion penodol o ran mynediad. ffôn: 01874 636202
e-bost: penpont@btconnect.com
Mae croeso i gŵn tywys.
Mae rhai rhannau o’r tir yn anwastad ac yn gallu bod yn fwdlyd gan ddibynnu ar y tywydd.

Mae gan Benpont doiled sy’n hygyrch i gadair olwyn.

Lluniaeth

Mae lluniaeth ysgafn ar gael yn y Stablau a adnewyddwyd yn ddiweddar.

Tâl Mynediad £4

(mynediad i blant yn rhad ac am ddim)

Amseroedd Agor

11 – 18 Hydref 2009 9.30am – 5.30pm