Seminar

Stad yr Ystad - State of the Estate
Ymarfer Celf Penodol i Safle mewn Cyd-destun Gwledig

Dydd Iau 15 Hydref, 2pm - 5.30pm yn y Stablau ym Mhenpont

Yn y seminar hwn, bydd artistiaid Stad yr Ystad – State of the Estate yn trafod eu gwaith mewn perthynas â’r ffordd maent wedi ymateb i leoliad a themâu’r arddangosfa. Byddant hefyd yn trafod yr effaith mae gweithio’n benodol i safle’n ei chael ar eu harfer celf, gan gyfeirio’n arbennig at weithio mewn cyd-destun gwledig.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys Stefhan Caddick, John Howes, Rebecca Spooner a Helen Sear.

Mynediad

Mae’n rhad ac am ddim mynychu’r seminar (mynediad i’r arddangosfa £4).

I archebu lle, cysylltwch â Vina Hogg

ffôn: 01874 636202
e-bost: penpont@btconnect.com